Psykoterapia Oulu | Mervi Märsynaho

PalvelutOta yhteyttä

Psykoterapiapalvelut

Ratkaisukeskeinen Psykoterapia

Ratkaisukeskeisen psykoterapian suosio on kasvanut viime vuosina, enkä ihmettele miksi. Ratkaisukeskeisyydessä terapiasuhde on luottamuksellinen ja tasavertainen, asiakkaan voimavaroja tukeva. Haasteisiin päästään pureutumaan tehokkaasti kokonaistilanteen kartoituksen jälkeen oppien itsestä uutta ja uusia toimintamalleja.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi auttaa sinua monenlaisissa haasteissa ja ongelmatilanteissa; olipa kyseessä eri syistä johtuva elämänkriisi, pitkäaikaiset masennusoireet, ahdistus tai jännitysoireet niin terapialla pystytään saamaan asioihin selkiyttä ja lievittämään oireita. Psykoterapian tavoitteena on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä, eheyttää, lisätä asiakkaan ongelmanratkaisutaitoja sekä poistaa tai lievittää psyykkisiä oireita.

Skeematerapia

Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty terapiamuoto. Skeematerapia on uusi, integratiivinen terapiamuoto, joka yhdistää eri terapiamuotojen parhaat ominaisuudet. Se pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, hahmoterapiasta, tietoisuustaitoterapiasta (mindfulness) ja ratkaisukeskeisestä terapiasta. Skeematerapian menetelmät täydentävät hyvin ratkaisukeskeisen psykoterapeutin ”työkalupakkia” antaen lisää näkökulmia ja ymmärrystä asiakkaan tilanteeseen.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Valmennnus koostuu 10-20 käyntikerrasta ja on tavoitteellista toimintaa. Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä (mm. ADHD, Asperger, Tourette). Valmennuksesta saa apua ja tukea arjen- ja elämänhallintaan, itsenäistymiseen, itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen, opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.

Psykoterapia hinnasto

Ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapia:

45 min             80€

60min              95€

Ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapia voi olla myös lyhytterapiaa, tällöin asiakas voi käydä terapiakäynneillä omakustanteisesti 1-10 kertaa. Tällaisia käyntejä voivat olla mm. tuki- ja kriisikeskustelut sekä tilannearviokeskustelut / konsultaatiokeskustelut.

Kuntoutuspsykoterapia:

KELA:n kuntoutuspsykoterapian korvattavuuden edellytyksistä löydät lisätietoa  KELA:n kuntoutuspsykoterapia-sivulta. Ennen kuntoutuspsykoterapian aloitusta sovimme 1-2 tutustumiskäyntiä, jotka asiakas maksaa omakustanteisesti. Nuorten kuntoutuspsykoterapiaan kuuluu tarvittaessa myös vanhempainohjauskäynnit.

Yksilöpsykoterapia 16-67-vuotiaat, KELA-korvaus 57,60€ / käyntikerta

Neuropsykiatrinen valmennus:

45 min          80 €

Psykoterapeutti Oulu | Mervi Märsynaho
Kuka minä Olen?
Psykoterapeutti Mervi Märsynaho tarjoaa psykoterapiaa Oulussa.

Olen 43-vuotias psykiatrinen sairaanhoitaja, Valviran hyväksymä ratkaisukeskeinen, erityistason psykoterapeutti sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Olen käynyt lisäkoulutuksena myös skeematerapiakoulutuksen keväällä 2019.  Minulla on KELA-pätevyys ja tietoni löytyvät KELA:n palveluntuottaja- hakupalvelusta.  Vapaa-ajalla nautin ratsastamisesta omalla hevosellani sekä käsitöiden tekemisestä.

Minulla on pitkä ja monipuolinen työkokemus aikuispsykiatriasta ja nuorisopsykiatriasta. Olen työskennellyt useamman vuoden ajan mielenterveystoimistossa ja lastensuojelupalveluissa sekä tehnyt useamman vuoden ajan lapsiperheiden kanssa töitä neuropsykiatrisen kuntoutuksen parissa. Terapeuttina minulle tärkeintä on kohdata asiakas aidosti, ymmärtää asiakkaan kokonaistilanne ja kartoittaa haasteet sekä antaa asiakkaalle työkaluja/oppia uusia toimintamalleja, mutta haluan auttaa asiakasta näkemään myös hänen omat vahvuutensa ja voimavaransa. Hoitosuhde perustuu luottamuksellisuuteen ja tasavertaisuuteen. Vastaanottoni on Rautatienkadulla Oulussa.

Ota rohkeasti yhteyttä, lähdetään yhdessä muuttamaan elämäsi suuntaa! Muutos lähtee pienistä asioista.

Psykoterapeutti Mervi Märsynaho tarjoaa psykoterapiaa Oulussa.
Psykoterapeutti Mervi Märsynaho tarjoaa psykoterapiaa Oulussa.

Työskentelen nykyisin Terapiatalo Nosteella, Oulussa Torikadun toimipisteessä. Ajanvaraus tapahtuu Terapiatalo Nosteen ajanvarauksen kautta.

Puhelinnumero

(09) 3158 9154

Sähköposti

asiakaspalvelu@terapiatalonoste.fi